دریافت@قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد@

قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد|42042576|cxe42042576|صحت عقد,اجرای تعهد,شرایط صحت عقد,قدرت بر اجرای تعهد,ماهیت حقوقی اجرای تعهد,قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد,شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد,دانلود پایان نامه قدرت بر اجرای تعهد,دانلود پایان نامه حقوق
هم اکنون فایل با موضوع قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

در این پایان نامه به بررسی می پردازیم


مشخصات فایل
تعداد صفحات144حجم0/101 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته حقوق چکیده:قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط مستقل و عام برای صحت مطلق معاملات و اعمال حقوق، لازم و غیرکافی است و به مفهوم قابلیت اجرای تعهد است که مربوط به وضعیت و حالت مورد تعهد می‌باشد نه توانایی متعهد. موضوع واقعی آن قدرت مرکب است که مجموعه‌ای از قدرت واقعی یا عملی و احتمال عرفی معقول است . قدرت بر اجرای تعهد در زمان و مکان اجرای تعهد شرط صحت است و حدوث قدرت نمی‌تواند بطلان عقد را مرتفع سازد. عدم قدرت بر اجرای تعهد معادل "تعذر اصلی" است که در معنای موسع و مطلق خود عامل بطلان عقد است . این شرط در ادبیات حقوقی کشورمان مورد بحث واقع نشده است و مقنن نیز به برخی از مصادیق آن مانند "قدرت بر تسلیم مبیع" و "قدرت بر تسلیم عین مستاجره" اشاره نموده است ، لذا اگر زمانی با عدول از سنت پیشینیان، قواعد عمومی قراردادها در قسم خاصی از قانون مدنی جای گیرد ماده زیر در خصوص شرط قدرت بر اجرای تعهد پیشنهاد می‌گردد: مورد تعهد باید قابلیت اجرا داشته باشد. اگر هیچکس قادر بر اجرای تعهد نباشد تعهد ایجاد نمی‌گردد و عقد موجد آن نیز باطل است . کلمات کلیدی:صحت عقداجرای تعهدشرایط صحت عقدقدرت بر اجرای تعهد فهرست مطالب مقدمه تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهدگفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی مبحث دوم: تعریف تعهد مبحث سوم: مفهوم شرط مبحث چهارم: مفهوم قدرت مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات حقوقیبند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای تعهد فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرطگفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد مبحث اول: مفهوم علم به قدرت مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی) بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی) مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد بند دوم: ظن بر اجرای تعهد بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهدمبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهدبند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال بند سوم: قدرت بر اجرای تعهد درعقد کفالتبند چهارم : قدرت بر اجرای تعهد درعقد مضاربه: نتیجه گیری و ارائه برخی پیشنهاداتفهرست منابع و ماخذ
"

مطالب دیگر:
🔑گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006🔑ماموریت‌ اصلی‌ آقای‌ جرج‌ بوش‌ 🔑مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا)🔑مداخله نظامي آمريكا در گرانادا🔑مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ 🔑اقتصاد ، سياست و تكنولوژي اطلاعات🔑نظام سیاسی 🔑نظام سیاسی آلمان🔑هویدا»، كمونیست، فراماسونر، بهائی و ..🔑زوایای تاریکی از تأسیس و تثبیت اسرائیل🔑شيوه بازيگري با توجه به سيستم استانيسلاوسكي🔑بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس🔑اقسام جوهر 🔑ارسطو Aristoteles 🔑تاریخ فلسفه 🔑(شيوه بازيگري با توجه به سيستم استانيسلاوسكي)🔑علت و معلول 🔑فلسفه 🔑فلسفه برای کودکان 🔑فلسفه براي کودکان از تفکر منطقی تا تجارب فلسفی🔑فلسفه براي همه🔑فلسفه نظري تاريخ 🔑فلسفه تاریخ 🔑فلسفه سياسى افلاطون و ارسطو 🔑فلسفه و تعليم و تربيت